Wczytywanie strony...

King Cross Marcelin

ul. Bukowska 156
60 - 198 Poznań

 

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku  10:00 – 15:00
piątek 10:00 – 13:00

 

tel: +48 61 886 0402
marcelin@epp-poland.com 

 

Ochrona Obiektu:

Tel. +48 61 88 60 400

 

Wynajem Stoisk Czasowych:

Sylwia Szlenk

Specjalista ds. Najemców

Sylwia.szlenk@epp-poland.com

Tel. tel: +48 603 603 809

 

Wynajem lokali:

Joanna Dudzic

Asset Manager

Zespół Leasingu, EPP Sp. z o.o.

Joanna.Dudzic@epp-poland.com

tel: +48 604 638 184


Właściciel i zarządca:

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel firmy obejmuje 36 projektów (29 obiektów handlowych, sześć kompleksów biurowych i jeden projekt wielofunkcyjny w trakcie planowania) o łącznej wartości około 2 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu. EPP dąży do zapewnienia jak najwyższych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów JV poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.
EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).
Więcej informacji jest dostępnych na www.epp-poland.com.
EPP is the largest asset manager of retail real estate located in Poland in terms of GLA. The company's portfolio consists of 36 projects (29 retail properties, six office complexes and one planned mixed-use development) with a total value of approx. 2 billion euro and leasable area of over 1,000,000 square metres. EPP’s projects are located in the most attractive Polish cities with the strongest consumer demand and growth potential. EPP is committed to deliver the best possible rates of return to its shareholders and JV partners by providing tenants with attractive and innovatively managed space to support their business growth.
EPP is owned by Redefine Properties, the second largest Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
For more information, please visit www.epp-poland.com.


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Formularz kontaktowy" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Formularz kontaktowy jest bezpłatną usługą King Cross Marcelin. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP – Poznań Zonkil Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim. Serwis kontaktowy służy jedynie do kontaktu z klientem na zadane pytanie.

Korzystanie z usługi "Formularz kontaktowy" jest dobrowolne.

EPP – Poznań Zonkil Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP – Poznań Zonkil Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne