Wczytywanie strony...

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Newsletter" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W celu wypisania się z newslettera kliknij tutaj.

Newsletter jest bezpłatną usługą King Cross Marcelin. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP DEVELOPMENT 7 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.

Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP DEVELOPMENT 7 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne