Wczytywanie strony...

Wypisz się z newslettera


W celu wypisania się z bezpłatnej usługi newslettera, wpisz swój adres email, który został podany podczas zapisu. W następnym kroku otrzymasz wiadomość email z linkiem, w który należy kliknąć, aby zakończyć proces wypisu z usługi. Jeżeli nie otrzymałeś wiadomości email z linkiem, sprawdź folder SPAM na swojej poczcie.

Newsletter jest bezpłatną usługą King Cross Marcelin. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP DEVELOPMENT 7 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.

Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP DEVELOPMENT 7 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne