wróć do listy promocji

Zyskaj rabat

Kup produkty z terapii Sea Esence i zyskaj rabat

Promocja wazna w dniach 1-31.08.2019 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ
„Terapia Detoksykująca - Sea Essence/ -10%, -15%, -20%”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

•      Organizatorem sprzedaży premiowej jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-224), ul. Plac Strzelecki 20 lok.  O nadanym NIP 895-193-94-59.

•      Sprzedaż promocji organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

•      Sprzedaż promocji organizowana jest w sklepach stacjonarnych Organizatora prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

•      Sprzedaż promocji będzie prowadzona pod nazwą „-10% za zakup jednego produktu, -15% za zakup dwóch produktów,-20% za zakup trzech produktów Terapii Detoksykującej- Sea Essence” (zwana dalej Promocją) w ramach, której przeprowadzona zostanie sprzedaż produktów kąpielowych marki ORGANIQUE, o cenie obniżonej o 20% wartości brutto produktu.

•      Promocja nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r., w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.

•      Promocja ma na celu wspieranie sprzedaży produktów (towarów) Organizatora.

•      Promocja będzie prowadzona od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

DEFINICJE

§2

Użyte w Regulaminie określenie oznaczają:

•      REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

•      UCZESTNIK – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji

•      SKLEP STACJONARNY – lokal użyteczności publicznej, obiekt handlowy należący do Organizatora bądź sklep partnerski sprzedający pod marką „ORGANIQUE” w ramach łączących Strony umów franczyzowych, przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów.

•       

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

3

•      Promocja skierowana jest Uczestników Promocji, którzy w okresie promocyjnym wskazanym w §1 pkt. 7 nabędą produkty objęte promocją wymienione w §4 pkt 1 Regulaminu.

•      W promocji nie mogą uczestniczyć:

•      Pracownicy Organizatora

•      Inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji

•      Małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a-b.

•      Wzięcie udziału w promocji oznacza: (1) zgodę Uczestnika na wszystkie warunki promocji określone niniejszym regulaminem, (2) potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w promocji.

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

§4

•      Organizator określa, iż przedmiotem Promocji są następujące produkty kosmetyczne z oferty Organizatora:

•      Żel pod prysznic z Terapii Detoksykującej-Sea Essence;

•      Peeling solny z Terapii Detoksykującej-Sea Essence;

•      Masło do ciała z Terapii Detoksykującej-Sea Essence;

•      Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami Organizatora.

•      Produkt objęty promocją zakupiony w ramach uczestnictwa w Promocji nie podlega zwrotowi, ani wymianie na inny produkt.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

•      Regulamin promocji dostępny będzie w sklepach stacjonarnych Organizatora.

•      Prawa i obowiązki związane z promocją są nieprzenoszalne na inne podmioty.

•      Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.

•      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

•      Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Wrocław, dnia 01.08.2019r.

podziel się